Liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Nhà xưởng tiêu chuẩn số 7A, Lô đất H-1, KCN Thăng Long 2, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: +84-2213974545/46

Fax: +84-2213974547

Website: https://tmev.com.vn