Lịch sử hình thành

Lịch Sử Hình Thành

Tháng 4/2015 Thành lập Công ty TNHH Tamagawa Electronics Việt Nam tại KCN Thăng Long II, Hưng Yên
Tháng 8/2015 Hoàn thành nhà xưởng
Tháng 9/2015 Nhà máy bắt đầu hoạt động
Tháng 11/2015 Xuất bán hàng hóa qua Nhật
Tháng 6/2016 Xuất bán sản phẩm POI qua Nhật
Tháng 4/2017 Bắt đầu xuất hàng qua Hàn Quốc
Tháng 12/2017 Được cấp chứng nhận ISO 9001 & 14001
Tháng 6/2018 Tăng vốn đầu tư và Đăng ký lại giấy chứng nhận kinh doanh
Tháng 8/2018 Mở rộng quy mô nhà máy lên 2278m2.
Tháng 2/2019 Mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 1/2020 Chính thức đưa vào sử dụng phần mềm quản lý chất lượng của TMEV - TQMOS